Łódź nasze miasto

 

 

Historia Łodzi jest niezwykła. 29 lipca 1423 król Polski Władysław Jagiełło nadaje małej wsi, położonej w gęstej puszczy Łodzi prawa miejskie. Przez kolejne cztery stulecia właściwie nic się nie zmienia, a kilkuset mieszczan łódzkich uprawia swoje pola. Dopiero w 1820 roku decyzja rządu o utworzeniu osad przemysłowych rozpoczyna niezwykły rozwój, który osiąga apogeum pod koniec XIX wieku. Następuje regulacja urbanistyczna, a Łódź jako miasto fabryczne ściąga do siebie rzemieślników, głównie tkaczy i prządków, którzy dali początek rozwojowi przemysłu włókienniczego.

Powstaje osada sukiennicza Nowe Miasto oraz wytyczony zostaje trakt, zwany od 1823 roku ulicą Piotrkowską. Szybko budowane są kolejne manufaktury. W 1828 roku Ludwik Geyer uruchamia pierwszą zmechanizowaną fabrykę w Łodzi, z maszyną parową, gdzie dzisiaj w Białej Fabryki znajduje się Centralne Muzeum Włókiennictwa. Niespełna 30 lat później powstaje fabryka Karola Scheiblera, największe przedsiębiorstwo bawełniane w kraju i w tej części Europy. Od samego początku w budowaniu

W drugiej połowie XIX wieku Łódź staje się „ziemią obiecaną” dla tysięcy ludzi ze wsi i małych miasteczek. Napływali także osadnicy z państw ościennych głównie z Czech i Saksonii, a także z Anglii, Francji i Szwajcarii. Pod względem tempa przyrostu liczby ludności Łódź biła wszelkie ówczesne rekordy – niemal co 10 lat podwajała liczbę mieszkańców – w 1860 roku było 32 tys. ludzi, w 1897 – 314 tys., a na początku XX wieku niemal pół miliona. W iście amerykańskim tempie z małej osady fabrycznej przez kilka dekad Łódź stała się przemysłową metropolią porównywaną z Manchesterem, a w tempie rozwoju ustępowała tylko Chicago. W Łodzi powstały ogromne fortuny, a z drugiej strony miasto tętniło rytmem ciężkiej pracy setek tysięcy robotników.

Przed 1939 rokiem żyło w Łodzi ponad 600 tysięcy ludzi – w tym 60 tys. Niemców oraz ponad 200 tys. Żydów. Cezura wojny zmieniła całkowicie charakter demograficzny miasta, które nadal pozostawało głównym ośrodkiem przemysłu włókienniczego w Polsce. Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku, upadły wielkie fabryki bawełniane, wełniane i tekstylne, a Łódź wkroczyła na drogę reformy w kierunku rozwoju innych branż. Dziś stawia na nowoczesne technologie, przemysł elektrotechniczny, sektor usług dla biznesu (BPO i IT) oraz przemysły kreatywne.